Lectuur

Met internet hoeven we niet naar de bibliotheek, het belet ons echter niet een collage aan lectuur van diverse pluimage aan te bieden. Dit betekent geenszins dat we het met alles eens hoeven te zijn, ervaring leert immers dat meer inzicht/verdieping zich des levens gradueel aanbiedt. Bewustwording is dan ook geen rechtlijnig proces, het is interactief vaak zeer woelig niet zelden de emotie beroerend, verbazing en verwondering wekkend. Ook hier het aanbod overweldigend, het leven als een geschenk waarvan we veel meer niet weten dan dat we als nietige ikjes ooit zullen kunnen verteren.

Met deze beslist niet-limitatieve collage sluiten we graag aan op het procesdenken, een filosofische stroming die de laatste dertig jaar opgang maakt binnen de wetenschappen en er in bestaat dat alles opgevat wordt als een continu gebeuren of proces. Ervan uitgaand dat niets stilstaat, maar alles evolueert, ontwikkelt en beweegt, is het procesdenken een dynamische denkrichting die veel klassieke en gestabiliseerde idee├źn in een ander licht plaatst. Toch is het geen nieuwlichterij, het wil gegrondvest zijn op degelijke fundamenten.