Eigenheid

Met een aantal benchmarks in het achterhoofd hebben we alvast een zo breed mogelijk speelveld proberen te creëren dat onmogelijk volledig te bevatten is. En erger, door de wisselwerking tussen verschillende meningen, ontelbare disciplines, variaties, aspiraties, groeisnelheden en/of wereldvisies ontstaat een chaotische caleidoscoop die ondanks alle hoop niet zelden tot nog meer onbegrip, conflict en verwarring leidt, hiermee vaak dan ook ontmoedigend elke vorm van transparantie fnuikend.

Eenvoud

In volledige tegenstelling tot deze bezwarende intro op deze pagina een voorbeeld waarin we de kracht van eenvoud en kleine dingen trachten te accentueren. Merk vooral op, we hoeven geen wetenschappers te zijn om in deze of gene materie interesse te tonen, dit behoort tot de eigenheid van het individu om dit wel/niet te overwegen. In dit specifieke geval zijn we ons de vraag gaan stellen of, anders dan traditionele schuldsanering, een tabula rasa voor het schuldencomplex mogelijk is. Het resultaat kunnen we omzetten in visieschetsen die inzage geven in het verloop, onder het motto een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Abstractie

Voor deze oefening hebben we gebruik gemaakt van abstractie, een inductief proces waarbij we niet-essentiële informatie en secundaire aspecten weglaten om zo de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Anders gezegd, we kunnen een gegeven probleem binnen complexe omgevingen oplichten zodat meer transparantie mogelijk wordt, ontdaan van allerhande ruis. Het voordeel van abstractie is vaak dat slechts minieme kennis volstaat om een en ander helder te maken voor een breder publiek, simpelweg omdat het ons toegang geeft tot fundamentele kennis die ten grondslag ligt aan het geheel.  

Besluitvorming

Los van de technische fiche die als objectief gezien kan worden, achten we het belangrijker om naar de sectie ‘besluitvorming’ te verwijzen in die zin dat dezelfde stimulus op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden. Dit is een kwestie van ervaringskennis, met als doel niet meer maar in milde overreding nu net minder onbegrip, conflict en verwarring te faciliteren. Op deze manier vinden we aansluiting met groeimodellen zoals Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model, gegeven maatschappelijke contexten in zekere zin de nood tot open dialoog en meer co-creatieve verbinding bekrachtigend.

Introspectie

Dit denkexperiment geldt als voorbeeld, neutraal bekeken is het inderdaad mogelijk om een tabula rasa te realiseren op zo’n manier dat schuldenaars niets hoeven te betalen en schuldeisers hun geld terugkrijgen. Het cruciale punt is dat aandacht, motovatie, introspectie en onderzoek noodzakelijke voorwaarden zijn om tot deze of gene conclusie te kunnen komen. Kortom, door nauwgezet onderzoek kunnen we ons bewust worden van bijtijds quasi onzichtbare anomalieën die de perceptie vertekenen maar toch de vigerende normaal vorm geven, zelfs krachtdadig verdedigd worden wanneer ze in alle goedbedoelde openheid ter discussie gesteld worden. Voor wie in alle rust en sereniteit nader beschouwen wil, in het bijzonder valt op dat de hier aangeboden stimuli als tijdloos gepercipieerd kunnen worden.