Boerenlogica, vergis je aub niet.

Informatief, Nyaya is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen van het hindoe├»sme, in het bijzonder de school van de logica. De belangrijkste bijdrage van deze school is haar methodologie. Die is gebaseerd op een systeem van logica dat vervolgens door de meeste andere Indiase scholen, ook de niet-orthodoxe, werd overgenomen, ongeveer zoals gesteld kan worden dat de westerse wetenschap, religie en filosofie grotendeels is gebaseerd op de Aristotelische logica. De Nyaya-school baseert zich op de Nyaya-soetras, deze tekst bestaat uit vijf boeken, met in elk boek twee hoofdstukken, een cumulatief totaal van 528 aforistische soetra’s, over regels van de rede, logica, epistemologie en metafysica.

Maar nyaya is geen logica omwille van de logica alleen., volgelingen meenden dat het verkrijgen van valide kennis de enige manier was om zich te kunnen vrijmaken van het lijden. Zij spanden zich daarom enorm in om aan valide bronnen van kennis te komen en die te onderscheiden van foutieve opvattingen. Volgens de nyaya-school zijn er exact vier bronnen van kennis, namelijk (1) waarneming, (2) gevolgtrekking, (3) vergelijking en (4) getuigenis. De kennis die door elk van deze bronnen verkregen wordt kan natuurlijk vals of valide zijn en de nyaya-geleerden getroostten zich veel moeite om voor ieder geval uit te maken wat nodig was om kennis valide te maken, waarbij ze tevens een serie verklarende schema’s opstelden. Nyaya kan beschouwd worden als een systematische begeleidingsprocedure voor het juiste denkproces. Voor liefhebbers, veel sterkte gewenst.