What’s in a name?

Arrogantie zou ons verweten kunnen worden om te denken dat we de enigen zouden zijn die al eens over het leven hebben nagedacht, ter getuigenis hieronder een benchmark die we gemakshalve integraal overnemen van een bron die de zoeker beslist weet terug te vinden. Het contextuele kader het leven als dusdanig, de homo ludens, in meer of mindere mate bewust participerend in de richting van meer verbinding en harmonie, in volle glorie. Wat is een lichtwerker? Welke typen lichtwerkers kun je onderscheiden? Misschien ken jij er een of ben je er een? De meningen kunnen verdeeld zijn, maar misschien geeft het ook herkenning.

Lichtwerker, wat is dat?

Er zijn vele definities maar ik geef je mijn visie op de term Lichtwerker. Een lichtwerker voor mij is altijd een oude ziel. Een ziel die met een bepaalde mate van bewustzijn hier op aarde is gekomen. Vaak met een taak voor het collectief en/of moeder Aarde in de shift die momenteel gaande is. Van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Zij hebben vaak een taak binnen het collectief om mee te helpen aan “het grote ontwaken van de mensheid”.  Zie ze maar als een “ground crew” in dienst van de Lichtsferen werkzaam op de Aarde. Een ziel die zichzelf kent als het Licht van bewustzijn en werkt met het Licht van bewustzijn.

Lichtwerker First Wavers

Lichtwerkers hebben ervoor gekozen om in sneltreinvaart te ontwaken zodat zij vanuit hun IK Ben aanwezigheid anderen een helpende hand kunnen aanreiken tijdens hun individuele proces van ontwaken. Lichtwerkers vertegenwoordigen vaak de eerste golf binnen het collectief die ontwaakt (de first wavers). Zij zijn perfect uitgerust spiritueel en energetisch gezien om dit te doen. Sommigen hebben dit proces al eens door gemaakt tijdens vorige incarnaties op andere planeten. Vaak voelen zij al hun leven lang een diepe drang naar waarheid, liefde, eenheid en vrede. Het zijn de sensitieve zielen die moeite hebben met aarden en zich niet thuis voelen op de aarde. Hun opdracht is het mens-zijn volledig te omarmen. Zij zijn al vele levens met het Galactische Plan voor de ascensie van Moeder Aarde bezig en hebben al gedurende vele incarnaties gewerkt vanuit het Licht en met het Licht om dit te verankeren op Aarde.

Diepe zielenwonden

Deze lichtwerkers dragen vaak diepe zielenwonden in zich als gevolg van deze vele levens op Aarde waar zij bezig waren met de voorbereidingen voor dit Galactische Plan, the Big Shift. Maar dat werken met hun zielstalenten heeft hen ook vaak het leven gekost. Zij zijn om hun “anders” zijn en anders denken verbrand, gemarteld, gedood, verbannen en verstoten, bespot en uitgelachen. Als gevolg daarvan hebben zij velen levens noodgedwongen doorgebracht in afzondering en isolement om hun heilige taak te kunnen volbrengen. Vandaar dat zij zich vaak niet thuis voelen in grote groepen en op aarde.  Het zijn de heksen, de hogepriesteressen, de healers, de sjamanen, de zieners etcetera. Het is helaas ook een groep die daardoor vele issues gelinkt aan “zelfwaarde en zelfvertrouwen” op hun pad zijn tegen gekomen. Ook hebben deze lichtwerkers vaak een diepe angst hebben voor hun eigen grootsheid en hun absolute Stralende Licht. Het heeft hen vaak letterlijk het leven gekost. 

Spelen met Licht

Ik vind de term lichtwerkers eigenlijk best misleidend. Wij zijn immers in essentie allemaal Licht. Een unieke uitdrukking van hetzelfde Licht. Het licht van bewustzijn. Zoiets als zonnestraaltjes. Wij zijn allemaal zonnestraaltjes en die stralen komen allemaal vanuit dezelfde zon. Deze term verwijst dan ook niet naar zielen “die verder zijn” of mogelijk “bijzonder of superieur zijn”. We zijn allemaal zonnestralen. De term staat voor mij symbool voor wijsheid en diep begrip van je ware essentie. Een zonnestraal die weet dat zij straalt en weet dat alle stralen voortkomen uit de ene Zon. Een ziel die vanuit het besef leeft dat Eenheid gedeelde aanwezigheid is. Dat wat in ieder van ons gekend wordt als “Ik Ben”. Misschien is Licht Spelers een beter woord. Als je luistert naar de stem van je hart in plaats van de stem van je hoofd, dan ben je volgens mij een lichtwerker. Je laat je niet leiden door angst, controle, macht maar door liefde, wijsheid en compassie. 

1. De Transmuteerders

Deze groep  van lichtwerkers  houdt zich bezig met het transmuteren van energie. Dit zijn voor mij de “die hards” want dit is geen gemakkelijke taak! Zij zetten duister om in licht ten behoeve van het collectief, bepaalde ancestrale lijnen en Moeder Aarde. Ook kunnen zij vaak op galactisch niveau werken. Als zij op galactisch niveau werken, gaan hier eerst zeer uitdagende beproevingen aan vooraf. Zij werken ook met de Kundalini van Aarde die in 2017 geascendeerd is. Een groep die heeft geleerd te werken met “black holes” en “white holes”. Je herkent ze aan de manier waarop hun chakra’s afgesteld staan. Hun chakra systeem is omgevormd tot “black holes” en “white holes”. Een kosmisch chakra systeem.  Alles gedijt in hun omgeving, alles bloeit op in hun nabijheid. Ze herkennen een authentiek kundalini ontvaken en helpen je met het balanceren van ascensie symptomen.

2. De Gridworkers en Gatekeepers

Deze groep lichtwerkers houdt zich bezig met het lichtnetwerk dat op en om de Aarde ligt. Dit is een interdimensionaal lichtnetwerk waar bewustzijn, informatie en energie doorheen reist. Je kunt het zien als een energetisch irrigatiesysteem. Maar de gridwerkers en Gatekeepers hebben ook het hartengrid gecreëerd. De harten die energetisch verweven zijn in dit netwerk fungeren als doorgeefluik voor kosmische portalen van energie. Het verbindt alle harten waarin de drievoudige heilige vlam brandt. Ook hebben zij diverse grids met elkaar gefuseerd en werken zij aan een nieuw magnetisch grid en een nieuw telepathisch grid. Een  Gatekeeper kan portalen openen en sluiten. Voorafgaand aan de shift zijn er door de Gatekeepers velen oude portalen en vortexen afgesloten. De laatste jaren zijn er door hen vele sterrenportalen en galactische portalen geopend en hebben zij deze energie verankerd op en in de Aarde. Op sommige oude heilige plaatsen daar is de energie compleet verdwenen… En zijn er door hen nieuwe heilige krachtplaatsen gecreëerd (velen nog verborgen).

3. De Goddelijke Lichtbakens

Brengers van balans en Licht. Deze lichtwerkers belichamen het zuivere Licht. Het zijn bakens van Licht in deze wereld. Bakens van Licht die door simpelweg te Zijn een enorme verandering teweeg brengen. Sommige wonen op zeer afgelegen plekken en ontmoeten zelden een andere ziel. Hun aanwezigheid alleen is voldoende. Hier Zijn en het hoogste Licht belichamen brengt een enorme rimpeling in energie teweeg. Soms tref je ze in de vorm van een verlichte meester of een verlichte spirituele leraar aan. Zij zijn als bakens in een storm. Steady en gelijkmatig onder de meest extreme omstandigheden.

4. De visionairs, de Zieners

Deze lichtwerkers hebben hun derde oog volledig geopend en het “tweede zicht” ontwikkeld. Zij kunnen energetisch waarnemen, kunnen met gemak in het verleden en toekomst kijken, kunnen in licht dimensies kijken. Zij zien boven alles waarheid. Zij zien door de illusies en sluiers heen (ook op fysiek niveau en dus zijn het vaak ook goede healers). Waarheid is wat hen drijft omdat ze die feilloos waarnemen. Zij zijn de brengers van waarheid en dragen deze uit. Deze groep heeft de afgelopen jaren hun telepathische vaardigheden enorm uitgebreid. Er is een nieuw telepathsch grid geweven tussen de Zieners onderling. Via dit netwerk zijn zij in staat om op afstand feilloos waar te nemen energetisch en bij te sturen in energie. Zij “zien” de andere Lichtcirkels en weten waar de ander energetisch mee bezig is. Een energetisch internet zou je het kunnen noemen.

5. De healers

De brengers van genezing. Vaak worden ze uitgedaagd dit proces eerst met en voor zichzelf aan te gaan. Zij ondersteunen de mensheid, het dierenrijk en plantenrijk met heling op elk niveau. Velen zijn sterk empathisch, dit helpt hen om feilloos aan te voelen waar zich een stagnatie of blokkade bevindt. De meesten hebben een diepe connectie met Moeder Aarde. Zij begrijpen dat het fysieke lichaam opgebouwd is  vanuit de elementen en dat het lichaam één is met  Moeder Aarde. Voor elke aandoening geeft zij een kruid, wortel, plant of bloem. Weer anderen werken alleen op de etherische lagen, de zielenlaag en het lichtvoertuig (Merkabah).

6. De kosmische gridwerkers, de interdimensionale reizigers

Veel lichtwerkers merken dat zij voortaan erg bewust zijn tijdens droomstaat en zich steeds helderder herinneren waar zij ’s nachts in droomstaat zijn geweest en wat zij daar hebben gedaan of geleerd, of hebben opgehaald aan informatie. Zij kunnen over het algemeen goed werken met Akasha en halen met gemak informatie op uit de levende bibliotheek. Ook kunnen zij uitstekend met vortexen en portalen werken. De kosmische gridwerkers zijn een vak apart. Zij reizen veel in droomstaat of compleet bewust door licht dimensies. Zij werken en “weven” energie door de kosmos  heen. Vaak zijn dit de sterrenmensen. Zij werken ook samen met Galactische teams. Zoals het Ashtar commando, De Witte Broederschap, Sirius en de Pleiaden.

7. De Blauwe Straal Sterrenzaden

De werelddienaren bij uitstek. Een super sensitieve en ultra empathische groep van sterrenzaden die van geascendeerde sterrenstelsels komen en geïncarneerd zijn op Aarde met één doel, helpen met het herstellen van het oorspronkelijke bewustzijn op Aarde. Deze lichtwerkers werken vanuit de Shekinah straal. Het verborgen vrouwelijke creatieve aspect van Godsbewustzijn. Een groep van lichtwerkers die tot nu toe vaak achter de schermen werkzaam is geweest (met een duidelijke reden). Je herkent ze aan hun diepblauwe zielelicht. Dit is een zeer krachtige groep zielen! Uitstekende transmuteerders maar met grote uitdagingen vanwege hun ultra sensitieve bedrading (zenuwstelsel). Hun grootste uitdaging: verbonden blijven met hun lichaam en de Aarde. Ze zijn gewend aan het “vloeibare licht”. Het in een lichaam aanwezig zijn is een beperking voor hen. Zij zijn geweldige kosmische gridwerkers maar daardoor ook vaak te lang (etherisch) buiten hun lichaam in de licht dimensies. Het zijn ontzettend magnetische persoonlijkheden. Als je in hun ogen kijkt wordt je enorm aangetrokken door het magnetische licht wat zij uitstralen. Ze werken over het algemeen met heilige geometrie. Sommige zijn bijzonder goed met geluidsfrequenties (toning). Zij hebben bepaalde zielenvaardigheden tot in perfectie ontwikkeld en kunnen feilloos coderen. Het zijn ook ontzettend goede volhouders en doorzetters. Deze kwaliteiten hebben zij nodig om hun taak te kunnen volbrengen in uitdagende energieën.

8. De boodschappers

Zij die spreken tot de wereld. De ontwaakte channelers die boodschappen ontvangen vanuit de lichtdimensies en soms direct uit de Goddelijke Bron. Vaak goede wayshowers en ascensie gidsen. Zij die hun persoonlijke inzichten en informatie delen met de mensheid om hen te helpen dit proces van ontwaken ook cognitief te kunnen volgen. Zij ondersteunen en begeleiden anderen op het pad van ontwaken en handelen vanuit Hogere Wil en leiding. Je herkent hun boodschappen aan de helderheid. Geen spirituele priet praat. Geen spirituele bypassing. Maar helder. Hun woorden laten geen ruimte voor interpretatie, analyseren of verwarring. Hun boodschappen zijn ultra helder en roepen geen vragen op. De woorden zijn geladen met een energie die het hart onmiddellijk herkent (lichtgecodeerd).

9. Ascensie gidsen en wayshowers

Zij die de weg wijzen en zijn gegaan. Een groep van lichtwerkers die behoren tot de eerste golf van ontwaakte zielen (firstwavers). Zij zijn al geruime tijd ontwaakt en belichamen het Christus bewustZijn. Zij ondersteunen de mensheid bij het ascensieproces en helpen hen bij het overwinnen van een aantal spirituele shocks en valkuilen op het pad van ascensie. De wayshowers wijzen de weg door hun Zijn. Ze wijzen jou de weg naar jouw innerlijke tempel. Hun gedrag, acties en woorden zijn doordrenkt van onvoorwaardelijke Liefde. Zij zijn uitstekende bezielde leiders. Bezield leiderschap is leiden zonder te controleren. De weg wijzen naar zelfrealisatie zonder iets te willen forceren of controleren.  Zij helpen hen die door de donkere nacht van de ziel heen gaan.

10. De Verbinders

Zij die verenigen. Dit zijn de lichtwerkers met een sterke drang naar verenigen en samen brengen. Op alle niveau’s. Religie, cultuur, personen, groepen, spirituele leringen. Zij leggen de nadruk op de eenheid die voelbaar is in de diversiteit. Dat wat ons allen ten diepste verbindt is bewustzijn. Dat wat in ieder van ons hetzelfde is “Ik Ben”. Zij zullen de vele lichtcirkels uiteindelijk verenigen tot één Cirkel van Licht. Zij stimuleren samenwerking en creëren daardoor synergie in energie. Het samenbrengen van lichtwerkers en het fuseren van energieën tot een krachtig veld van Eenheid. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je de eenheid in jezelf eerst belichaamt.. De verbinders breken illusies van afgescheidenheid af en helpen je de eenheid te zien en te voelen onder alles. Zij planten zaadjes van vrede en samenwerking. Zij hebben een taak in het vorm geven van een nieuwe maatschappij. 

Het kan zijn dat je je herkent in meerdere typen. Veel lichtwerkers bezitten een combinatie van deze typen. Toch zie je vaak dat zij in één vaardigheid enorm ontwikkeld zijn. Een expertise ontwikkeld hebben op een bepaald vlak. Deze expertise is door levens heen ontwikkeld om nu in deze grote planetaire shift een bepaalde taak goed te kunnen volbrengen. Hun expertise zijn eigenlijk fijne cadeautjes. Cadeautjes gegeven vanuit het Licht om uit delen op Aarde. Licht cadeautjes voor de mensheid en Moeder Aarde.