Het warme wiel

Het ‘warme wiel’ is de term die we gebruiken om aan te geven dat het ons niet ontbreekt aan verzamelde kennis, hiermee zeggend dat we ons heel wat energie kunnen besparen door eerst een kijkje te gaan nemen naar wat er ooit al bedacht of gezegd is geweest. Dit betekent niet dat we het altijd met alles eens hoeven te zijn, het zijn ‘benchmarks’ met informatie dat potentieel kan helpen in functie van de preoccupaties van het zelf. In die zin zijn er prentjes in overvloed die in positieve zin kunnen of willen inspireren, naar ieders ritme, niche, aspiratie of levensfase, delen gratis.