Het zit in kleine dingen

Met Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model hebben we een speelveld gecreëerd waarbinnen we alle richtingen uitkunnen, de variaties quasi oneindig. Het mag echter duidelijk zijn dat niet iedereen dezelfde interesses geniet, noch over dezelfde kennis beschikt, waardoor we begrijpelijkerwijs ook vaak naast elkaar heen lijken te praten. Op deze manier komen we vloeiend tot de dynamiek van zenden en ontvangen, tot het element van verzamelde kennis en op verschillende niveaus te percipiëren kleine dingen.  

Lees verder “Het zit in kleine dingen”

Simpel is het moeilijkst

Bij open dialoog kunnen we ons veel voorstellen, van koetjes en kalfjes tot raketwetenschap met formules die we misschien nog nooit gezien hebben, alles is mogelijk. Om niet de illusie te wekken dat we alles zouden verzinnen in dit bericht een passage uit een artikel van de hand van journalist Jan Stevens, over de flinterdunne grens tussen genialiteit en waanzin. Simpel is het moeilijkst, onderschatting ongepast.

Lees verder “Simpel is het moeilijkst”

Het warme wiel

Het ‘warme wiel’ is de term die we gebruiken om aan te geven dat het ons niet ontbreekt aan verzamelde kennis, hiermee zeggend dat we ons heel wat energie kunnen besparen door eerst een kijkje te gaan nemen naar wat er ooit al bedacht of gezegd is geweest. Dit betekent niet dat we het altijd met alles eens hoeven te zijn, het zijn ‘benchmarks’ met informatie dat potentieel kan helpen in functie van de preoccupaties van het zelf. In die zin zijn er prentjes in overvloed die in positieve zin kunnen of willen inspireren, naar ieders ritme, niche, aspiratie of levensfase, delen gratis.

Lees verder “Het warme wiel”

Playfulness

De speltheorie is een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat. De speltheorie is ontstaan uit de analyse van beslissingen die worden genomen bij het spelen van bordspellen, maar niet beperkt tot het spel in de zin van een vrijetijdsbesteding. Met toepassingen in de economie, sociologie, bestuurskunde en biologie is het een zich snel ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. De speltheorie biedt een raamwerk waarbinnen strategische interactie tussen ‘spelers’ bestudeerd wordt. Met behulp van modellen wordt geprobeerd de onderliggende interactie van ‘spelers’ die beslissingen nemen te begrijpen.

Lees verder “Playfulness”

Deus ex machina

Artefacten zijn door gebruik te maken van natuurlijke bronnen alle constructies die door de mens in het leven geroepen zijn, van potlood en papier tot wereldomspannende systemen en schermen die het mogelijk maken dit bericht te lezen. Reverse engineering werkt andersom, dan proberen we na te gaan hoe ze ooit in elkaar gestoken zijn geweest, hoe een gegeven artefact precies functioneert, desgevallend anomalieën op het spoor te komen en deze te verbeteren, of simpelweg anders te configureren zodat andere uitkomsten en/of meer opties mogelijk worden. Des levens het aanbod artefacten overweldigend, de homo ludens creatief.

Lees verder “Deus ex machina”

Driemaal is scheepsrecht

Zonder omwegen, al geruime tijd stellen we ons de nogal prangende vraag wat ‘driemaal is scheepsrecht’ nu precies betekent, wil dat zeggen dat we op de vooravond staan van WOIII, of nu net niet? Volgens chaostheoretici is het een dubbeltje op z’n kant, niet alleen is een vreedzame kritische massa onontbeerlijk maar ook een aantal katalysatoren die het evolutionaire traject een fluweelzachte wending kunnen geven. Aan de hand van een aantal overkoepelende beelden schetsen we een maatschappelijke context, of hoe subtiele nuances een wereld van verschil kunnen betekenen.

Lees verder “Driemaal is scheepsrecht”