Prudentia

Om niet te verzanden in strikt arbitraire stellingen zonder meer is het niet onverstandig om enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. De perceptie, we kunnen immers niet weten wat we niet weten, nieuwe informatie kan daarom ook op verschillende manieren onthaald worden en quasi onvermijdelijk niet zelden de emotie beroeren. Adequate procesbegeleiding dan ook het ideaal maar om heel wat verschillende redenen beslist geen garantie, noch individueel, noch collectief. Paradoxaal genoeg, het is echter niet dat hierover geen deskundige kennis zou bestaan, onder het motto het proces is de weg en ervaring leert.

Lees verder “Prudentia”

Vaag en mistig, het simpele in het complexe.

We zijn ons er misschien niet altijd van bewust, maar we zitten er altijd middenin. Om meer voeling te krijgen met waarom we gekozen hebben voor het Elaboration Likelihood Model in dit bericht een aantal vingerwijzingen. In het simpele zit het complexe, aan de hand van een vereenvoudigd beeld trachten we een aantal dynamismen mee te geven die niet enkel het goede willen verklaren, maar ook de vele twisten en twijfels die we niet enkel ten individuele titel kunnen ervaren, maar ook in interactie met anderen.

Lees verder “Vaag en mistig, het simpele in het complexe.”

Tabula Rasa

Generaliserend zijn er talloze manieren om tot deze of gene conclusie te komen, net zoals het zelf een uniek pad beloopt naar keuze en interesse, met vallen en opstaan, naar ervaring en eigenheid. De intentie is om aan te geven dat herstel- en/of groeiprocessen geen kwestie zijn van hapklare brokken, maar veel eerder een proces van wikken en wegen, van herziening op herziening, maar ook van confrontatie en bijtijds lastig te verteren informatie die binnen het 3D-4D-5D-complex beproefde overtuigingen onder druk kan zetten.

Lees verder “Tabula Rasa”

Van alle tijden

Premisse, het idee van een fluweelzachte paradigmashift is van alle tijden, per definitie een toekomstige gebeurtenis waarvan de uitkomst moeilijk voorspelbaar is. Deze premisse herbergt een tegenstrijdigheid, of op z’n minst vergt ze diepgaander introspectie of deze onvoorspelbaarheid niet meer te maken heeft met een gebrek aan consensus dan wel te wijten is aan een gemis aan voldoende informatie. Ook hier een kwestie van elaboratie, het delen van informatie zegt immers niet dat er ook interesse voor bestaat, zelfs niet wanneer informatie als tijdloos kan gepercipieerd worden. In die zin wel ‘van alle tijden’ verklarend.

Lees verder “Van alle tijden”

Het verschijnen van innovaties

Middels het nobele studiewerk van Beck en Cowan in de naam van Spiral Dynamics hebben we onze kennis inzake de verschillende perceptiesferen aanzienlijk kunnen verbreden, dat is het goede nieuws. De domper, misschien minder aangenaam is dat ondanks hun onlosmakelijke samenhang de verschillende sferen niet altijd functioneren als vloeiend communicerende vaten, wat betekent dat open dialoog misschien toch niet zo simpel is dan we oppervlakkig zouden kunnen vermoeden. Er is echter nog veel meer, in dit bericht een bijdrage van Fritjof Capra met betrekking tot het verschijnen van sociale innovaties.

Lees verder “Het verschijnen van innovaties”

Eigenheid

Met een aantal benchmarks in het achterhoofd hebben we alvast een zo breed mogelijk speelveld proberen te creëren dat onmogelijk volledig te bevatten is. En erger, door de wisselwerking tussen verschillende meningen, ontelbare disciplines, variaties, aspiraties, groeisnelheden en/of wereldvisies ontstaat een chaotische caleidoscoop die ondanks alle hoop niet zelden tot nog meer onbegrip, conflict en verwarring leidt, hiermee vaak dan ook ontmoedigend elke vorm van transparantie fnuikend.

Lees verder “Eigenheid”

Humor kan je helpen

Net zoals aforismen, dat zijn korte zinnen die een wijsheid onthullen en vaak iets absurds herbergen, kan humor helpen bij het beschouwen van de wereld en haar problemen. Of dit ook altijd lukt is een andere zaak, simpelweg omdat de confrontatie met de realiteit die we voor waar aannemen niet altijd een pretje is, onderschatting ongepast. In deze versie, de kip of het ei achterna, alsof we met z’n allen niet meer dan kakelende kippen zouden kunnen zijn.

Lees verder “Humor kan je helpen”

Back to basics

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met een non-lineaire katalysator is bedachtzaamheid echter gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan, maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. In de kracht van eenvoud vinden we soelaas, zo beknopt mogelijk met focus op een aantal dynamismen.

Lees verder “Back to basics”

Het ontrafelen van paradoxen

Logica is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren die traditioneel door de filosofie wordt bestudeerd, maar ook van toepassing in zowat elke vakdiscipline die daartoe ambtshalve genoodzaakt. Formele logica wordt ook al eens de leer van het strenge betoog genoemd, met strikte richtlijnen om tot legitieme uitspraken te komen. In dit bericht, bij aanvang het bredere raamwerk dat we als universeel kunnen beschouwen, aangevuld met een selectie economische paradoxen zoals deze vooral gekend zijn binnen het vigerende A-blok, of dat wat gangbaar is.

Lees verder “Het ontrafelen van paradoxen”

Voetnoot

Beperkte rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Deze term werd in 1955 door Herbert Simon bedacht en verwerkt in zijn besluitvormingstheorie. Zie hierin ook een reden om te verwijzen naar het Elaboration Likelihood Model, het vinden van ontbrekende elementen of kennis nemen van alternatieven is niet hetzelfde dan ze in alle integriteit spontaan aanbieden tot nader deskundig onderzoek, een voetnoot.

Lees verder “Voetnoot”