Het proces is de weg

Alle wegen leiden naar Rome en het proces is de weg, stellingen die we maar al te vaak horen maar ons ook in het ongewisse kunnen laten en/of brengen over waar het dan precies over gaat. Plaats ze als thema binnen het Elaboration Likelihood Model en het wordt misschien een chaotisch kluwen dat eindeloos kan doorgaan, als een spel waarin Rome niet meer dan een mysterieuze stad wordt. Via dit ezelsbruggetje in dit bericht de positieve desintegratie theorie van psychiater Dabrowski, waarin hij een proces beschrijft dat voor ieder zelf toegankelijk is.   

Lees verder “Het proces is de weg”

Het verschijnen van innovaties

Middels het nobele studiewerk van Beck en Cowan in de naam van Spiral Dynamics hebben we onze kennis inzake de verschillende perceptiesferen aanzienlijk kunnen verbreden, dat is het goede nieuws. De domper, misschien minder aangenaam is dat ondanks hun onlosmakelijke samenhang de verschillende sferen niet altijd functioneren als vloeiend communicerende vaten, wat betekent dat open dialoog misschien toch niet zo simpel is dan we oppervlakkig zouden kunnen vermoeden. Er is echter nog veel meer, in dit bericht een bijdrage van Fritjof Capra met betrekking tot het verschijnen van sociale innovaties.

Lees verder “Het verschijnen van innovaties”

Eigenheid

Met een aantal benchmarks in het achterhoofd hebben we alvast een zo breed mogelijk speelveld proberen te creëren dat onmogelijk volledig te bevatten is. En erger, door de wisselwerking tussen verschillende meningen, ontelbare disciplines, variaties, aspiraties, groeisnelheden en/of wereldvisies ontstaat een chaotische caleidoscoop die ondanks alle hoop niet zelden tot nog meer onbegrip, conflict en verwarring leidt, hiermee vaak dan ook ontmoedigend elke vorm van transparantie fnuikend.

Lees verder “Eigenheid”

Boerenlogica, vergis je aub niet.

Informatief, Nyaya is een van de zes orthodoxe of astika filosofische scholen van het hindoeïsme, in het bijzonder de school van de logica. De belangrijkste bijdrage van deze school is haar methodologie. Die is gebaseerd op een systeem van logica dat vervolgens door de meeste andere Indiase scholen, ook de niet-orthodoxe, werd overgenomen, ongeveer zoals gesteld kan worden dat de westerse wetenschap, religie en filosofie grotendeels is gebaseerd op de Aristotelische logica. De Nyaya-school baseert zich op de Nyaya-soetras, deze tekst bestaat uit vijf boeken, met in elk boek twee hoofdstukken, een cumulatief totaal van 528 aforistische soetra’s, over regels van de rede, logica, epistemologie en metafysica.

Lees verder “Boerenlogica, vergis je aub niet.”

Humor kan je helpen

Net zoals aforismen, dat zijn korte zinnen die een wijsheid onthullen en vaak iets absurds herbergen, kan humor helpen bij het beschouwen van de wereld en haar problemen. Of dit ook altijd lukt is een andere zaak, simpelweg omdat de confrontatie met de realiteit die we voor waar aannemen niet altijd een pretje is, onderschatting ongepast. In deze versie, de kip of het ei achterna, alsof we met z’n allen niet meer dan kakelende kippen zouden kunnen zijn.

Lees verder “Humor kan je helpen”

Back to basics

Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren, met als kenmerk geen waardeoordeel te vellen totdat alle ideeën zijn opgesomd. Met een non-lineaire katalysator is bedachtzaamheid echter gepast, niet alleen omdat sessies eindeloos lang kunnen doorgaan, maar ook omdat, vaak averechts aan wat we beogen, overprikkeling en ambivalentie op de loer liggen. In de kracht van eenvoud vinden we soelaas, zo beknopt mogelijk met focus op een aantal dynamismen.

Lees verder “Back to basics”

Het ontrafelen van paradoxen

Logica is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren die traditioneel door de filosofie wordt bestudeerd, maar ook van toepassing in zowat elke vakdiscipline die daartoe ambtshalve genoodzaakt. Formele logica wordt ook al eens de leer van het strenge betoog genoemd, met strikte richtlijnen om tot legitieme uitspraken te komen. In dit bericht, bij aanvang het bredere raamwerk dat we als universeel kunnen beschouwen, aangevuld met een selectie economische paradoxen zoals deze vooral gekend zijn binnen het vigerende A-blok, of dat wat gangbaar is.

Lees verder “Het ontrafelen van paradoxen”

Voetnoot

Beperkte rationaliteit is rationaliteit van de mens in besluitvorming waarbij er rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbaarheid van informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Deze term werd in 1955 door Herbert Simon bedacht en verwerkt in zijn besluitvormingstheorie. Zie hierin ook een reden om te verwijzen naar het Elaboration Likelihood Model, het vinden van ontbrekende elementen of kennis nemen van alternatieven is niet hetzelfde dan ze in alle integriteit spontaan aanbieden tot nader deskundig onderzoek, een voetnoot.

Lees verder “Voetnoot”

Het zit in kleine dingen

Met Spiral Dynamics en het Elaboration Likelihood Model hebben we een speelveld gecreëerd waarbinnen we alle richtingen uitkunnen, de variaties quasi oneindig. Het mag echter duidelijk zijn dat niet iedereen dezelfde interesses geniet, noch over dezelfde kennis beschikt, waardoor we begrijpelijkerwijs ook vaak naast elkaar heen lijken te praten. Op deze manier komen we vloeiend tot de dynamiek van zenden en ontvangen, tot het element van verzamelde kennis en op verschillende niveaus te percipiëren kleine dingen.  

Lees verder “Het zit in kleine dingen”

Simpel is het moeilijkst

Bij open dialoog kunnen we ons veel voorstellen, van koetjes en kalfjes tot raketwetenschap met formules die we misschien nog nooit gezien hebben, alles is mogelijk. Om niet de illusie te wekken dat we alles zouden verzinnen in dit bericht een passage uit een artikel van de hand van journalist Jan Stevens, over de flinterdunne grens tussen genialiteit en waanzin. Simpel is het moeilijkst, onderschatting ongepast.

Lees verder “Simpel is het moeilijkst”