Het warme wiel

Het ‘warme wiel’ is de term die we gebruiken om aan te geven dat het ons niet ontbreekt aan verzamelde kennis, hiermee zeggend dat we ons heel wat energie kunnen besparen door eerst een kijkje te gaan nemen naar wat er ooit al bedacht of gezegd is geweest. Dit betekent niet dat we het altijd met alles eens hoeven te zijn, het zijn ‘benchmarks’ met informatie dat potentieel kan helpen in functie van de preoccupaties van het zelf. In die zin zijn er prentjes in overvloed die in positieve zin kunnen of willen inspireren, naar ieders ritme, niche, aspiratie of levensfase, delen gratis.

Lees verder “Het warme wiel”

Playfulness

De speltheorie is een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat. De speltheorie is ontstaan uit de analyse van beslissingen die worden genomen bij het spelen van bordspellen, maar niet beperkt tot het spel in de zin van een vrijetijdsbesteding. Met toepassingen in de economie, sociologie, bestuurskunde en biologie is het een zich snel ontwikkelend onderdeel van de wetenschap. De speltheorie biedt een raamwerk waarbinnen strategische interactie tussen ‘spelers’ bestudeerd wordt. Met behulp van modellen wordt geprobeerd de onderliggende interactie van ‘spelers’ die beslissingen nemen te begrijpen.

Lees verder “Playfulness”

Deus ex machina

Artefacten zijn door gebruik te maken van natuurlijke bronnen alle constructies die door de mens in het leven geroepen zijn, van potlood en papier tot wereldomspannende systemen en schermen die het mogelijk maken dit bericht te lezen. Reverse engineering werkt andersom, dan proberen we na te gaan hoe ze ooit in elkaar gestoken zijn geweest, hoe een gegeven artefact precies functioneert, desgevallend anomalieën op het spoor te komen en deze te verbeteren, of simpelweg anders te configureren zodat andere uitkomsten en/of meer opties mogelijk worden. Des levens het aanbod artefacten overweldigend, de homo ludens creatief.

Lees verder “Deus ex machina”

De Reis van de Held

De schrijver en hoogleraar mythologie Joseph Campbell wijdde zijn leven aan het onderzoeken van oude mythen, sprookjes en andere verhalen. Campbell ontdekte een thema dat in verhalen uit alle culturen en windrichtingen keer op keer terugkwam. Het algemene thema dat hij ontdekte noemde hij treffend ‘De Reis van de Held’. Deze Reis van de Held beschrijft in essentie de ‘levensreis’ of spirituele zoektocht die iemand aangaat op zoek naar zijn of haar eigen identiteit.

Lees verder “De Reis van de Held”

Driemaal is scheepsrecht

Zonder omwegen, al geruime tijd stellen we ons de nogal prangende vraag wat ‘driemaal is scheepsrecht’ nu precies betekent, wil dat zeggen dat we op de vooravond staan van WOIII, of nu net niet? Volgens chaostheoretici is het een dubbeltje op z’n kant, niet alleen is een vreedzame kritische massa onontbeerlijk maar ook een aantal katalysatoren die het evolutionaire traject een fluweelzachte wending kunnen geven. Aan de hand van een aantal overkoepelende beelden schetsen we een maatschappelijke context, of hoe subtiele nuances een wereld van verschil kunnen betekenen.

Lees verder “Driemaal is scheepsrecht”

Wat zijn lichtwerkers?

Arrogantie zou ons verweten kunnen worden om te denken dat we de enigen zouden zijn die al eens over het leven hebben nagedacht, ter getuigenis hieronder een benchmark die we gemakshalve integraal overnemen van een bron die de zoeker beslist weet terug te vinden. Het contextuele kader het leven als dusdanig, de homo ludens, in meer of mindere mate bewust participerend in de richting van meer verbinding en harmonie, in volle glorie. Wat is een lichtwerker? Welke typen lichtwerkers kun je onderscheiden? Misschien ken jij er een of ben je er een? De meningen kunnen verdeeld zijn, maar misschien geeft het ook herkenning.

Lees verder “Wat zijn lichtwerkers?”